• Ziua Unirii Principatelor Române

  Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Unirea a fost legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Ceremonia militară s-a desfășurat în această dimineață, începând cu ora 10.00, la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (str. I.C. Brătianu, municipiul Pitești).

 • FLACĂRA CENTENARULUI UNIRII

  Marți, 23 ianuarie 2018, la Muzeul Golești , președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a aprins Flacăra Centenarului Marii Uniri. Astfel, sub egida “România de la Argeș ” în județul nostru au debutat manifestările dedicate aniversării a o sută de ani de la înfăptuirea momentului istoric al Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Centenarul Marii Uniri constituie pentru toți românii, dar în mod special pentru argeșeni, un moment de sărbătoare, dar și de cinstire a memoriei înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru țară.

 • Ceremonia Depunerii Jurământului Militar cu soldații profesioniști, seria noiembrie 2017.

  JURĂMÂNTUL MILITAR - LEGĂMÂNTUL SACRU FAŢĂ DE ŢARĂ
  “Eu.... jur credinţă patriei mele, România.
  Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
  Jur să respect constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”
  Depunerea Jurământului Militar este un moment unic, emoţionant pentru fiecare dintre noi, militarii. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari responsabilităţi trăite în acele momente ne călăuzesc paşii în carieră şi ne revin în memorie atunci când ne este mai greu.

Misiune

Misiunea Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă Mihai Viteazul” este aceea de a asigura, în cooperare cu Academia Forţelor Terestre, Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre şi alte instituţii militare de învăţământ,  specializarea iniţială în armă şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi soldaţilor gradaţi profesionişti în activitate, specializarea ulterioară şi perfecţionarea pregătirii personalului militar, formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în rezervă, precum şi cercetarea practic-aplicativă, elaborarea actelor normative specifice şi manualelor militare în domeniul armelor / specialităţilor militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale.

 

Obiective  stabilite la nivelul şcolii şi al centrelor de instruire sunt:

1. Continuarea procesului de formare, specializare şi perfecţionare a instruirii profesionale a personalului militar activ şi în rezervă din specialităţile militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale în concordanţă cu standardele militare operaţionale şi modelele socioprofesionale pentru:

- specializarea iniţială în specialităţile militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, în activitate;

- perfecţionarea graduală a pregătirii profesionale pentru îndeplinirea unor funcţii de comandă şi stat major în structuri militare de tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale;

- specializarea ulterioară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor pentru îndeplinirea altor funcţii decât cele de bază;

- formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi perfecţionarea graduală a pregătirii profesionale a acestora.

2. Asigurarea unui pronunţat caracter practic-aplicativ, informativ, formativ şi educativ al învăţământului, perfecţionarea continuă a pregătirii militare generale, de specialitate şi metodice;

3. Îmbunătăţirea conţinutului documentelor de organizare, planificare, conducere, evidenţă şi control a procesului de învăţământ şi instrucţie;

4. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ în corelaţie cu structurile organizatorice, nevoile operative şi resursele la dispoziţie, pentru realizarea standardelor de performanţă;

5. Standardizarea activităţilor de învăţământ şi instrucţie, precum şi a sistemului de evaluare a cursanţilor;

6. Crearea unui corp didactic competent şi motivat pentru dezvoltarea profesională în domeniul învăţământului militar prin integrarea acestuia într-un sistem coerent de perfecţionare continuă a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;

7. Perfecţionarea sistemului de conducere şi creşterea nivelului de pregătire a personalului şi a cursanţilor;

8. Dezvoltarea nivelului competenţei lingvistice a personalului prin însuşirea terminologiei şi procedurilor de lucru N.A.T.O. / U.E.;

9. Crearea cadrului organizatoric şi metodologic pentru implementarea unitară a cerinţelor privind asigurarea calităţii şi evaluarea activităţii educaţionale;

10. Fundamentarea unui program unitar de dezvoltare eşalonată şi modernizare a bazei materiale de antrenament şi a logisticii didactice pentru învăţământ şi instrucţie care să răspundă unui învăţământ militar modern şi performant;

11. Elaborarea manualelor pentru luptă şi a publicaţiilor militare necesare pregătirii, conducerii şi întrebuinţării specialităţilor militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale pe timp de pace, în situaţii de criză, la război şi post conflict;

12. Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a procesului de cercetare ştiinţifică aplicativă în domeniile operativ şi tactic, în scopul fundamentării şi perfecţionării procesului de transformare a structurilor de tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale, a învăţământului şi instruirii acestora;

13. Perfecţionarea procesului de proiectare şi aplicare a unor politici de dezvoltare în specialităţile militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale, prin elaborarea unor concepţii flexibile, continue, unitare şi complexe de evoluţie şi modernizare în aceste arme;

14. Participarea la activităţile de studiere, experimentare, verificare şi omologare de noi tipuri de armament, echipamente şi materiale specifice şi elaborarea propunerilor privind introducerea acestora în înzestrarea armatei române;

15.Coordonarea procesului de colectare a datelor, a concluziilor şi propunerilor rezultate în urma desfăşurării activităţilor pe linie de armă şi înaintarea acestora eşaloanelor competente pentru a fi transformate în „lecţii învăţate”;

16. Armonizarea fluxului informaţional şi a relaţiilor de colaborare la nivelul instituţiilor militare de învăţământ din compunerea Forţelor Terestre, precum şi cu instituţii militare similare din Armata României sau aparţinând celorlalte state membre NATO;

17. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind promovarea unei imagini pozitive a specialităţilor militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale în scopul câştigării încrederii, simpatiei şi sprijinului opiniei publice.