• ROMÂNIA, DE ZIUA TA, ARMATA ÎȚI PREZINTĂ ONORUL!

  În urmă cu 99 de ani, prin hotărârea Marii Adunări Naționale, întrunită la Alba Iulia, se înfăptuia statul național unitar român.
  1 DECEMBRIE 1918 se înscrie, de-atunci, ca un moment hotărâtor în istoria neamului nostru, care a împlinit, pentru totdeauna, năzuința românilor de a trăi liberi, uniți, demni și în bună înțelegere cu vecinii lor, este simbolul peren al unității naționale, al reconcilierii și slăvirii eroilor care au luptat pentru reîntregire.

 • Ziua Națională a României - 2016

  LA MULȚI ANI! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!

 • JURĂMÂNT DE CREDINŢĂ LA ŞCOALA DE APLICAŢIE

  „Jur credinţă patriei mele, România!
  Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii,
  Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare!
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
  Acesta a fost legământul rostit într-un glas, în această dimineață de 4 noiembrie 2016, pe platoul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” din Piteşti, de către cei 91 soldaţi profesionişti.
  La activitate au fost prezenţi părinţii şi rudele militarilor, precum şi numeroşi invitaţi, oficialităţi locale, cadre militare în rezervă, veterani de râzboi.

 • ZIUA TANCHISTILOR- 01 AUGUST 2016

  La mulţi ani, dragi tanchişti români!
  Ziua de 01 august 1919 are semnificaţii deosebite pentru tanchiştii români, fiind data la care se constituia primul batalion de care de luptă, moment ce marchează începuturile istoriei acestei arme în Armata Română.
  Cu acest prilej, luni 01 August, cu începere de la ora 08.30, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul" din Piteşti au avut loc manifestări prilejuite de împlinirea a 97 de ani de la înfiinţarea armei tancuri.

 • Armata Română - tradiție și modernitate

  La Muzeul Județean Argeș, vineri, 22 aprilie, între orele 9.00-16.00. a avut loc o manifestare cu tema "Armata română - tradiție și modernitate", organizată cu sprijinul uniților din Garnizoana Pitești, unde au fost expuse echipamente și tehnică militară, armament nou si vechi, echipamente de transmisiuni și de protecție chimică.

Misiune

Misiunea Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă Mihai Viteazul” este aceea de a asigura, în cooperare cu Academia Forţelor Terestre, Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre şi alte instituţii militare de învăţământ,  specializarea iniţială în armă şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi soldaţilor gradaţi profesionişti în activitate, specializarea ulterioară şi perfecţionarea pregătirii personalului militar, formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în rezervă, precum şi cercetarea practic-aplicativă, elaborarea actelor normative specifice şi manualelor militare în domeniul armelor / specialităţilor militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale.

 

Obiective  stabilite la nivelul şcolii şi al centrelor de instruire sunt:

1. Continuarea procesului de formare, specializare şi perfecţionare a instruirii profesionale a personalului militar activ şi în rezervă din specialităţile militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale în concordanţă cu standardele militare operaţionale şi modelele socioprofesionale pentru:

- specializarea iniţială în specialităţile militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale şi pregătirea pentru prima funcţie a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor, în activitate;

- perfecţionarea graduală a pregătirii profesionale pentru îndeplinirea unor funcţii de comandă şi stat major în structuri militare de tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale;

- specializarea ulterioară a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor pentru îndeplinirea altor funcţii decât cele de bază;

- formarea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi perfecţionarea graduală a pregătirii profesionale a acestora.

2. Asigurarea unui pronunţat caracter practic-aplicativ, informativ, formativ şi educativ al învăţământului, perfecţionarea continuă a pregătirii militare generale, de specialitate şi metodice;

3. Îmbunătăţirea conţinutului documentelor de organizare, planificare, conducere, evidenţă şi control a procesului de învăţământ şi instrucţie;

4. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de învăţământ în corelaţie cu structurile organizatorice, nevoile operative şi resursele la dispoziţie, pentru realizarea standardelor de performanţă;

5. Standardizarea activităţilor de învăţământ şi instrucţie, precum şi a sistemului de evaluare a cursanţilor;

6. Crearea unui corp didactic competent şi motivat pentru dezvoltarea profesională în domeniul învăţământului militar prin integrarea acestuia într-un sistem coerent de perfecţionare continuă a pregătirii de specialitate, psihopedagogice şi metodice;

7. Perfecţionarea sistemului de conducere şi creşterea nivelului de pregătire a personalului şi a cursanţilor;

8. Dezvoltarea nivelului competenţei lingvistice a personalului prin însuşirea terminologiei şi procedurilor de lucru N.A.T.O. / U.E.;

9. Crearea cadrului organizatoric şi metodologic pentru implementarea unitară a cerinţelor privind asigurarea calităţii şi evaluarea activităţii educaţionale;

10. Fundamentarea unui program unitar de dezvoltare eşalonată şi modernizare a bazei materiale de antrenament şi a logisticii didactice pentru învăţământ şi instrucţie care să răspundă unui învăţământ militar modern şi performant;

11. Elaborarea manualelor pentru luptă şi a publicaţiilor militare necesare pregătirii, conducerii şi întrebuinţării specialităţilor militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale pe timp de pace, în situaţii de criză, la război şi post conflict;

12. Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a procesului de cercetare ştiinţifică aplicativă în domeniile operativ şi tactic, în scopul fundamentării şi perfecţionării procesului de transformare a structurilor de tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale, a învăţământului şi instruirii acestora;

13. Perfecţionarea procesului de proiectare şi aplicare a unor politici de dezvoltare în specialităţile militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale, prin elaborarea unor concepţii flexibile, continue, unitare şi complexe de evoluţie şi modernizare în aceste arme;

14. Participarea la activităţile de studiere, experimentare, verificare şi omologare de noi tipuri de armament, echipamente şi materiale specifice şi elaborarea propunerilor privind introducerea acestora în înzestrarea armatei române;

15.Coordonarea procesului de colectare a datelor, a concluziilor şi propunerilor rezultate în urma desfăşurării activităţilor pe linie de armă şi înaintarea acestora eşaloanelor competente pentru a fi transformate în „lecţii învăţate”;

16. Armonizarea fluxului informaţional şi a relaţiilor de colaborare la nivelul instituţiilor militare de învăţământ din compunerea Forţelor Terestre, precum şi cu instituţii militare similare din Armata României sau aparţinând celorlalte state membre NATO;

17. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor privind promovarea unei imagini pozitive a specialităţilor militare tancuri, auto, infanterie, poliţie militară, vânători de munte, cercetare, paraşutişti şi forţe pentru operaţii speciale în scopul câştigării încrederii, simpatiei şi sprijinului opiniei publice.