• Ziua Forțelor Terestre - 23 aprilie 2018

  În fiecare an, la 23 aprilie se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre - categorie de forțe a Armatei României al cărei patron spiritual și ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință.
  Cu acest prilej, Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul” în colaborare cu unitățile militare din garnizoană și în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș a organizat luni 23 aprilie 2018, între orele 10.00-15.00, la Muzeul Județean Argeș o expoziție de tehnică, armament, echipamente și efecte militare.

 • Ziua NATO

  Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (abreviat NATO în engleză și OTAN în franceză și spaniolă) este o alianță politico-militară stabilită în 1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949. Actualmente cuprinde 29 de state din Europa și America de Nord.

 • Armata-o școală altfel!

  În perioada, 26-30 martie, între orele 9.00 și 13.00, în Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul ”, Pitești au fost prezenți elevi de la 15 unități de învățământ din județul Argeș, în cadrul proiectului „Armata - O Școală Altfel”, desfășurat de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

 • Ziua Automobiliștilor Militari

  A devenit o tradiție ca, în fiecare an, de ziua Mărțișorului, Armata Română să-i sărbătorească pe automobiliștii militari. Ziua de 1 martie nu a fost aleasă întâmplător pentru că, la aceeași dată, în anul 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 al Regelui Ferdinand I, s-a înființat Regimentul de Tracțiune Automobilă, unitate care fusese înzestrată deja din 1908 cu 13 autoturisme Mercedes-Simplex pentru corpurile de armată și diviziile de infanterie.

 • Ceremonia Depunerii Jurământului Militar cu soldații profesioniști, seria noiembrie 2017.

  JURĂMÂNTUL MILITAR - LEGĂMÂNTUL SACRU FAŢĂ DE ŢARĂ
  “Eu.... jur credinţă patriei mele, România.
  Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
  Jur să respect constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”
  Depunerea Jurământului Militar este un moment unic, emoţionant pentru fiecare dintre noi, militarii. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari responsabilităţi trăite în acele momente ne călăuzesc paşii în carieră şi ne revin în memorie atunci când ne este mai greu.

Oferta educaţională a şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” privind programele de formare profesională autorizate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională Argeş

În baza legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la formarea profesională continuă a adulţilor, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” este autorizată să organizeze şi să desfăşoare programele de formare profesională „FORMATOR”, cod COR: 242401, „ARHIVAR”, COD COR: 441501 (în colaborare cu Arhivele Militare Naţionale Române, Depozitul Central de Arhivă şi Centrul Intermediar de Arhive al Statului Major al Forţelor Terestre) şi „INSTRUCTOR/PREPARATOR FORMARE”, cod COR: 333309, cu formatori cu experienţă în învăţământul militar, încadraţi în structuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
Condiţii de participare pentru personalul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale:
a) pentru programul de formare profesională „FORMATOR”: studii superioare cu diplomă de licenţă şi atribuţii în domeniul instruirii;
b) pentru programul de formare profesională „ARHIVAR”: studii liceale cu diplomă de bacalaureat şi atribuţii specifice privind crearea şi gestionarea fondului arhivistic al unităţii;
c) pentru programul de formare profesională „INSTRUCTOR/ PREPARATOR FORMARE”: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau studii postliceale în domeniu şi atribuţii în domeniul instruirii.
Actualmente se află în derulare programul de formare profesională „ARHIVAR”, cu o grupă formată din 26 de cursanţi. Formatorii care desfăşoară activitate didactică sunt specialişti certificaţi în domeniu, din cadrul Arhivelor Militare Naţionale Române, Direcţiei Generale Management Resurse Umane, Depozitului Central de Arhivă şi Centrului Intermediar de Arhive al Statului Major al Forţelor Terestre.
În anul de instruire 2019-2020, în conformitate cu „Planul de perfecţionare a pregătirii personalului militar prin cursuri, altele decât cele de carieră, organizate în instituţiile de învăţământ militar/formare continuă din subordinea Statului Major al Forţelor Terestre, în anul de învăţământ/instruire 2019-2020”, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” desfăşoară cele 3 programe de formare profesională aşa cum sunt planificate, avizate şi aprobate în documentul mai sus menţionat.

Punct de contact:
- locotenent colonel Cristian Lescuţ, 0248/213000, interior 166
- p.c.c. Mihaela Cîrstescu, 0248/213000, interior 227

Atasament:

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN
TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE A PERSONALULUI CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 01261 PITEŞTI

Unitatea Militară 01261 Piteşti organizează examenul de promovare în
trepte profesionale imediat superioare a următorului personal civil contractual:
1. Boeru Maria;
2. State Elena.

Proba de examen : Probă practică .

Data, ora şi locul desfăşurării probei :
- 16.04.2019, începând cu ora 12.00, în incinta popotei

Tematica şi bibliografia de examen :
Tematica : - Cunoaşterea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor de specialitate.

Bibliografie :
- L – 12 „Instrucţiuni privind alimentaţia personalului din Armata României”
( M. 155/12.12.2002 ), cap.III – art. 13-34, anexa 8;

Data limită de depunere a cererii de participare la examen, locul depunerii:
- 02.04.2019, orele 08.15, la biroul personal . Cererea va fi însoţită de dosarul cu copiile actelor de absolvire a diferitelor forme de pregătire şi certificatelor de calificare.

Persoana de contact : referent Iordăchescu Nicolae.

BAZĂ : - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 68 din 14.07.2015 - Anexa nr. 2
„ Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau unei funcţii cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale”.

ŞEFUL PERSONALULUI
LA UNITATEA MILITARĂ 01261 PITEŞTI

Lt.col.
GINEL DUMITRESCU

Atasament:

Nr. A. 903

11.02.2019

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN FUNCŢII PREVĂZUTE CU NIVEL DE STUDII SUPERIOR

1. - P.c.c. CÎRNEANU Daniela
–Referent de specialitate gradul III 82,66 ADMIS
2. -P.c.c. GÂREA Cristina-Laura
-Economist gradul II. 70,16 ADMIS

Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a prezentului anunţ, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, plt.adj.pr. Fratea Constantin – tf. 5044/0172.

PREŞEDINTELE COMISIEI

Cpt.
FULGA Vasile-Valentin
MEMBRI
Lt.
Ursu Gabriel

Reprezentantul unic ales al personalului
civil contractual din U.M. 01261 Piteşti

Referent
IORDĂCHESCU Nicolae
SECRETARUL COMISIEI DE EXAMEN

Plt.adj.pr.
FRATEA Constantin

Atasament:
AttachmentSize
Microsoft Office document icon ANUNT (1).doc89.5 KB

Unitatea Militară 01261 Piteşti organizează examenul de promovare în funcţii prevăzute cu nivel de studii superior a următorului personalului civil contractual:

1. P.c.c. CÎRNEANU Daniela – pentru postul de referent de specialitate gradul III;
2. P.c.c. GÂREA Cristina-Laura - pentru postul de economist gradul II.

1. Probele de examen : Probă scrisă.

Data , ora şi locul desfăşurării probei scrise:
- 11.02.2019, începând cu ora 11.00, la sala nr. 118 (cabinet SSM).

2. Bibliografia de examen :

a) pentru postul de referent de specialitate gradul III:
- Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. M 120 din 16 decembrie 2015 pentru folosirea căminelor militare, cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare ( M.143/2017);
- Ordin nr. M 84 din 13 august 2009 pentru aprobarea Instructiunilor privind repartizarea, închirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificările şi completările ulterioare ( M.123/2012, M.52/2014 şi M.38/2017)
b) pentru postul de economist gradul II:
- Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 Legea contabilităţii *** Republicată;
- Ordinul nr. M 92 din 16 septembrie 2013 pentru aprobarea Instructiunilor privind scoaterea din functiune si casarea activelor fixe, precum si declasarea si casarea bunurilor materiale, altele decat activele fixe in Ministerul Apărării Naţionale;
- Ordinul nr. M 8 din 27 ianuarie 1999 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind organizarea si conducerea evidentei cantitativ-valorice a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - la pace ".

3. Componenţa comisiei de examinare şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, astfel :
- Comisia de examinare :
- Cpt. Fulga Vasile-Valentin;
- Lt. Ursu Gabriel;
- Reprezentantul unic ales al personalului civil contractual din U.M. 01261 Piteşti, referent Nicolae Iordăchescu;
- Secretarul comisiei de examinare- Plt.adj.pr. Fratea Constantin.

- Comisia de soluţionare a contestaţiilor:
- Cpt. Păunescu Ionuţ-Ciprian;
- Lt. Pătrulescu Marius-Alexandru;
- Reprezentantul personalului civil contractual din U.M. 01261 Piteşti, ales pentru constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor, p.c.c. Oţelea Cătălina;
- Secretarul comisiei de examinare - Plt.adj.pr. Fratea Constantin.

Data de depunere a cererii de participare la examen, locul depunerii:
- 28.01.2019, orele 11.00, la biroul personal . Cererea va fi însoţită de dosarul cu copiile actelor de absolvire a studiilor superioare, precum şi alte documente de studii/calificare în domeniul postului.

Persoana de contact : plt.adj.pr. Fratea Constantin.

BAZĂ : - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 68 din 14.07.2015 - Anexa nr. 2
„ Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în grade ori trepte profesionale imediat superioare sau unei funcţii cu un nivel de studii superior din Ministerul Apărării Naţionale”.

Atasament:
AttachmentSize
Microsoft Office document icon ANUNT.doc59 KB

Responsabil de primire a solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001

 •  

  Cpt. Andreea NĂSTASE

 •  Date de contact:

   Adresa: Pitești, Strada Nicolae Dobrin, nr 2-4; Telefon: 0248 213.000; Fax: 0248 219.290; E-mail: relatii.publice01261@forter.ro

Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001 

Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public

     Lista documentelor de interes public