• ROMÂNIA, DE ZIUA TA, ARMATA ÎȚI PREZINTĂ ONORUL!

  În urmă cu 99 de ani, prin hotărârea Marii Adunări Naționale, întrunită la Alba Iulia, se înfăptuia statul național unitar român.
  1 DECEMBRIE 1918 se înscrie, de-atunci, ca un moment hotărâtor în istoria neamului nostru, care a împlinit, pentru totdeauna, năzuința românilor de a trăi liberi, uniți, demni și în bună înțelegere cu vecinii lor, este simbolul peren al unității naționale, al reconcilierii și slăvirii eroilor care au luptat pentru reîntregire.

 • Ziua Națională a României - 2016

  LA MULȚI ANI! LA MULȚI ANI, ROMÂNIA! LA MULȚI ANI, ROMÂNI!

 • JURĂMÂNT DE CREDINŢĂ LA ŞCOALA DE APLICAŢIE

  „Jur credinţă patriei mele, România!
  Jur să-mi apăr ţara chiar cu preţul vieţii,
  Jur să respect Constituţia, legile ţării şi regulamentele militare!
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
  Acesta a fost legământul rostit într-un glas, în această dimineață de 4 noiembrie 2016, pe platoul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” din Piteşti, de către cei 91 soldaţi profesionişti.
  La activitate au fost prezenţi părinţii şi rudele militarilor, precum şi numeroşi invitaţi, oficialităţi locale, cadre militare în rezervă, veterani de râzboi.

 • ZIUA TANCHISTILOR- 01 AUGUST 2016

  La mulţi ani, dragi tanchişti români!
  Ziua de 01 august 1919 are semnificaţii deosebite pentru tanchiştii români, fiind data la care se constituia primul batalion de care de luptă, moment ce marchează începuturile istoriei acestei arme în Armata Română.
  Cu acest prilej, luni 01 August, cu începere de la ora 08.30, la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul" din Piteşti au avut loc manifestări prilejuite de împlinirea a 97 de ani de la înfiinţarea armei tancuri.

 • Armata Română - tradiție și modernitate

  La Muzeul Județean Argeș, vineri, 22 aprilie, între orele 9.00-16.00. a avut loc o manifestare cu tema "Armata română - tradiție și modernitate", organizată cu sprijinul uniților din Garnizoana Pitești, unde au fost expuse echipamente și tehnică militară, armament nou si vechi, echipamente de transmisiuni și de protecție chimică.

Istoric

         În conformitate cu Instrucţiunea nr. 4000 a Directivei Superioare de Instrucţie şi Învăţământ, la 1 noiembrie 1948, în garnizoana Sibiu, se înfiinţa Şcoala de Ofiţeri Tancuri. Şcoala avea profil tactic, funcţionând cu două secţii: ofiţeri de tancuri şi ofiţeri tehnici de tancuri. Scopul şcolii era de a forma ofiţeri pentru comanda şi instruirea plutonului de tancuri şi iniţierea acestora în lupta companiei.

            Pentru realizarea unei baze materiale corespunzătoare, prin ordinul Marelui Stat Major nr. 47410 din 17.08.1949, Şcoala de Ofiţeri de Tancuri din Sibiu a fost mutată în garnizoana Piteşti, în cazarma fostei Şcoli de Ofiţeri de Artilerie “Carol I”, locaţie unde se află şi în prezent.

          Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” este astfel continuatoarea tradiţiilor vechii Şcoli de Ofiţeri de Tancuri, istoria acestei instituţii consemnând numeroase etape de transformări, reorganizări şi redenumiri, în funcţie de modernizarea organismului militar în ansamblul său.

Astfel, pe 16.04.1952, în conformitate cu ordinul Ministrului Forţelor Armate nr. M 324, Şcoala de Ofiţeri de Tancuri îşi schimbă denumirea în Şcoala Militară de Tancuri, durata de şcolarizare mărindu-se la 3 ani.

La 15.10.1956, şcoala fuzionează cu Şcoala Militară Tehnică de Autotractoare din Bucureşti, sub denumirea de Şcoala Militară de Ofiţeri Tancuri şi  Auto, cu sediul în garnizoana Piteşti şi durata de şcolarizare de 3 ani.

La 15.01.1962, în contextul hotărârii înfiinţării şcolilor superioare de ofiţeri, se formează Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri  Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (în baza ordinul Marelui Stat Major nr. CL 002526 din 26.12.1961), cu durata de şcolarizare de 4 ani, iar de la 01.01.1969  îşi schimbă denumirea în Şcoala Militară de Ofiţeri  Activi de Tancuri şi  Auto “Mihai Viteazul” (prin ordinul Marelui Stat Major nr. CL 01602 / 23.12.1968) şi se revine la durata de şcolarizare de 3 ani.

În septembrie 1987, şcoala fuzionează cu Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri“Basarab I” din garnizoana Piteşti, purtând denumirea de Şcoala Militară de Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” şi pregătind ofiţeri , maiştri militari şi subofiţeri   din ambele arme : tancuri şi auto.

De la 01.08.1990, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 906 / 01.08.1990) are loc separarea învăţământului celor două arme, în două instituţii distincte: Şcoala Militară de Tancuri “Mihai Viteazul” şi Şcoala Militară de Auto “Basarab I”. Începând cu 22.03.1991, în baza Dispoziţiei Marelui Stat Major nr. S / B3/947 din 18.04.1991, şcoala trece la învăţământ superior pentru ofiţeri, purtând denumirea de Institutul Militar de Tancuri “Mihai Viteazul” şi pregătind ofiţeri , maiştri militari  şi subofiţeri   în arma tancuri, cu durata de şcolarizare de 4 ani.

     La 01.06.1997, Institutul se transformă în Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (în baza ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M 12/ 21.02.1997).

     În baza Dispoziţiei Statului Major Genral nr. B 5/ S 1149 din 14.06.2005, începând cu 01.08.2005, instituţia îşi schimbă denumirea în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul”,  având în subordine Centrul de Pregătire pentru Blindate Piteşti, Centrul de Pregătire a Infanteriei “Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş şi Centrul de Pregătire Montană “Bucegi” dislocat în garnizoana Predeal.

    Începând cu 1 seoptembrie 2008, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul" se reorganizează, prin transformarea centrelor de pregătire existente în “Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto” şi “Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte”, precum şi primirea în subordine a “Centrului de Instruire pentru Operaţii Speciale”.

   Ca o recunoaştere a profesionalismului cadrelor militare, instructorilor şi comandanţilor, precum şi a progreselor înregistrate în procesul de învăţământ, Drapelul de luptă al unităţii, ce a fost înmânat instituţiei la 30.12.1954, a fost decorat în două rânduri, cu “Ordinul Steaua Republicii cls. a II-a” (în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 502 / 14.12.1972) şi “Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a” (în baza Decretului prezidenţial nr. 126 / 07.05.1997).

   Pentru rezultate deosebite obţinute în procesul de formare, specializare şi perfecţionare a instruirii profesionale a personalului militar din Armata României, au fost conferite şcolii:

          - la data de 23.04.2007 – FT 312-  “Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre”;

          - la data de 30.10.2008 - “Emblema de Onoare a Statului Major General”;

          - la data de 02.07.2009 - “Emblema de Onoare a Armatei României”.

    Cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea armei tancuri, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute în procesul de formare, specializare şi instruire a personalului militar, pentru devotamentul şi curajul excepţionale dovedite de militari pe timpul participării la misiuni excepţionale, Preşedintele României a răsplătit meritele Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti prin decretul privind conferirea   Ordinului “ Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace (Decret nr. 551 / 31.07.20014).

   Şcoala a fost vizitată de o serie de delegaţii străine, existând o strânsă cooperare internaţională bazată pe schimb de experienţă. În vara anului 2006 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană vizitează şcoala, fiind prezenţi delegaţi şi ataşaţi ai apărării din toate ţările membre, imaginea creată fiind de excepţie.

   Deasemenea, odată cu trecerea timpului, instituţia a devenit un simbol al Piteştiului şi Argeşului, participând activ la manifestările prilejuite cu ocazia diferitelor evenimente, desfăşurate în comun cu autorităţile locale, contribuind continuu la promovarea imaginii armatei, acestea fiind amplu mediatizate.  Defapt, toate activităţile desfăşurate în garnizoană au fost şi sunt organizate de către şcoală, comandantul instituţiei fiind şi comandantul garnizoanei.

    În luna decembrie 2009, o echipă de filmare a postului BBC a realizat un material video la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă, acesta fiind mediatizat atât la nivel naţional cât şi internaţional, promovând clar atât imaginea unităţii, dar mai ales imaginea armatei .