• Ziua Unirii Principatelor Române

  Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Unirea a fost legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. Ceremonia militară s-a desfășurat în această dimineață, începând cu ora 10.00, la Monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (str. I.C. Brătianu, municipiul Pitești).

 • FLACĂRA CENTENARULUI UNIRII

  Marți, 23 ianuarie 2018, la Muzeul Golești , președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a aprins Flacăra Centenarului Marii Uniri. Astfel, sub egida “România de la Argeș ” în județul nostru au debutat manifestările dedicate aniversării a o sută de ani de la înfăptuirea momentului istoric al Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Centenarul Marii Uniri constituie pentru toți românii, dar în mod special pentru argeșeni, un moment de sărbătoare, dar și de cinstire a memoriei înaintașilor noștri care s-au jertfit pentru țară.

 • Ceremonia Depunerii Jurământului Militar cu soldații profesioniști, seria noiembrie 2017.

  JURĂMÂNTUL MILITAR - LEGĂMÂNTUL SACRU FAŢĂ DE ŢARĂ
  “Eu.... jur credinţă patriei mele, România.
  Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
  Jur să respect constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”
  Depunerea Jurământului Militar este un moment unic, emoţionant pentru fiecare dintre noi, militarii. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari responsabilităţi trăite în acele momente ne călăuzesc paşii în carieră şi ne revin în memorie atunci când ne este mai greu.

Istoric

         În conformitate cu Instrucţiunea nr. 4000 a Directivei Superioare de Instrucţie şi Învăţământ, la 1 noiembrie 1948, în garnizoana Sibiu, se înfiinţa Şcoala de Ofiţeri Tancuri. Şcoala avea profil tactic, funcţionând cu două secţii: ofiţeri de tancuri şi ofiţeri tehnici de tancuri. Scopul şcolii era de a forma ofiţeri pentru comanda şi instruirea plutonului de tancuri şi iniţierea acestora în lupta companiei.

            Pentru realizarea unei baze materiale corespunzătoare, prin ordinul Marelui Stat Major nr. 47410 din 17.08.1949, Şcoala de Ofiţeri de Tancuri din Sibiu a fost mutată în garnizoana Piteşti, în cazarma fostei Şcoli de Ofiţeri de Artilerie “Carol I”, locaţie unde se află şi în prezent.

          Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul” este astfel continuatoarea tradiţiilor vechii Şcoli de Ofiţeri de Tancuri, istoria acestei instituţii consemnând numeroase etape de transformări, reorganizări şi redenumiri, în funcţie de modernizarea organismului militar în ansamblul său.

Astfel, pe 16.04.1952, în conformitate cu ordinul Ministrului Forţelor Armate nr. M 324, Şcoala de Ofiţeri de Tancuri îşi schimbă denumirea în Şcoala Militară de Tancuri, durata de şcolarizare mărindu-se la 3 ani.

La 15.10.1956, şcoala fuzionează cu Şcoala Militară Tehnică de Autotractoare din Bucureşti, sub denumirea de Şcoala Militară de Ofiţeri Tancuri şi  Auto, cu sediul în garnizoana Piteşti şi durata de şcolarizare de 3 ani.

La 15.01.1962, în contextul hotărârii înfiinţării şcolilor superioare de ofiţeri, se formează Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri  Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (în baza ordinul Marelui Stat Major nr. CL 002526 din 26.12.1961), cu durata de şcolarizare de 4 ani, iar de la 01.01.1969  îşi schimbă denumirea în Şcoala Militară de Ofiţeri  Activi de Tancuri şi  Auto “Mihai Viteazul” (prin ordinul Marelui Stat Major nr. CL 01602 / 23.12.1968) şi se revine la durata de şcolarizare de 3 ani.

În septembrie 1987, şcoala fuzionează cu Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri“Basarab I” din garnizoana Piteşti, purtând denumirea de Şcoala Militară de Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” şi pregătind ofiţeri , maiştri militari şi subofiţeri   din ambele arme : tancuri şi auto.

De la 01.08.1990, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 906 / 01.08.1990) are loc separarea învăţământului celor două arme, în două instituţii distincte: Şcoala Militară de Tancuri “Mihai Viteazul” şi Şcoala Militară de Auto “Basarab I”. Începând cu 22.03.1991, în baza Dispoziţiei Marelui Stat Major nr. S / B3/947 din 18.04.1991, şcoala trece la învăţământ superior pentru ofiţeri, purtând denumirea de Institutul Militar de Tancuri “Mihai Viteazul” şi pregătind ofiţeri , maiştri militari  şi subofiţeri   în arma tancuri, cu durata de şcolarizare de 4 ani.

     La 01.06.1997, Institutul se transformă în Şcoala de Aplicaţie pentru Tancuri şi Auto “Mihai Viteazul” (în baza ordinului Ministrului Apărării Naţionale nr. M 12/ 21.02.1997).

     În baza Dispoziţiei Statului Major Genral nr. B 5/ S 1149 din 14.06.2005, începând cu 01.08.2005, instituţia îşi schimbă denumirea în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul”,  având în subordine Centrul de Pregătire pentru Blindate Piteşti, Centrul de Pregătire a Infanteriei “Constantin Brâncoveanu” din Făgăraş şi Centrul de Pregătire Montană “Bucegi” dislocat în garnizoana Predeal.

    Începând cu 1 seoptembrie 2008, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă "Mihai Viteazul" se reorganizează, prin transformarea centrelor de pregătire existente în “Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto” şi “Centrul de Instruire pentru Infanterie şi Vânători de Munte”, precum şi primirea în subordine a “Centrului de Instruire pentru Operaţii Speciale”.

   Ca o recunoaştere a profesionalismului cadrelor militare, instructorilor şi comandanţilor, precum şi a progreselor înregistrate în procesul de învăţământ, Drapelul de luptă al unităţii, ce a fost înmânat instituţiei la 30.12.1954, a fost decorat în două rânduri, cu “Ordinul Steaua Republicii cls. a II-a” (în baza Decretului Consiliului de Stat nr. 502 / 14.12.1972) şi “Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a” (în baza Decretului prezidenţial nr. 126 / 07.05.1997).

   Pentru rezultate deosebite obţinute în procesul de formare, specializare şi perfecţionare a instruirii profesionale a personalului militar din Armata României, au fost conferite şcolii:

          - la data de 23.04.2007 – FT 312-  “Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre”;

          - la data de 30.10.2008 - “Emblema de Onoare a Statului Major General”;

          - la data de 02.07.2009 - “Emblema de Onoare a Armatei României”.

    Cu prilejul aniversării a 95 de ani de la înfiinţarea armei tancuri, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele deosebite obţinute în procesul de formare, specializare şi instruire a personalului militar, pentru devotamentul şi curajul excepţionale dovedite de militari pe timpul participării la misiuni excepţionale, Preşedintele României a răsplătit meritele Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă „Mihai Viteazul” Piteşti prin decretul privind conferirea   Ordinului “ Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de pace (Decret nr. 551 / 31.07.20014).

   Şcoala a fost vizitată de o serie de delegaţii străine, existând o strânsă cooperare internaţională bazată pe schimb de experienţă. În vara anului 2006 Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană vizitează şcoala, fiind prezenţi delegaţi şi ataşaţi ai apărării din toate ţările membre, imaginea creată fiind de excepţie.

   Deasemenea, odată cu trecerea timpului, instituţia a devenit un simbol al Piteştiului şi Argeşului, participând activ la manifestările prilejuite cu ocazia diferitelor evenimente, desfăşurate în comun cu autorităţile locale, contribuind continuu la promovarea imaginii armatei, acestea fiind amplu mediatizate.  Defapt, toate activităţile desfăşurate în garnizoană au fost şi sunt organizate de către şcoală, comandantul instituţiei fiind şi comandantul garnizoanei.

    În luna decembrie 2009, o echipă de filmare a postului BBC a realizat un material video la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă, acesta fiind mediatizat atât la nivel naţional cât şi internaţional, promovând clar atât imaginea unităţii, dar mai ales imaginea armatei .