• Ziua Forțelor Terestre - 23 aprilie 2018

  În fiecare an, la 23 aprilie se sărbătorește Ziua Forțelor Terestre - categorie de forțe a Armatei României al cărei patron spiritual și ocrotitor este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință.
  Cu acest prilej, Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul” în colaborare cu unitățile militare din garnizoană și în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș a organizat luni 23 aprilie 2018, între orele 10.00-15.00, la Muzeul Județean Argeș o expoziție de tehnică, armament, echipamente și efecte militare.

 • Ziua NATO

  Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (abreviat NATO în engleză și OTAN în franceză și spaniolă) este o alianță politico-militară stabilită în 1949, prin Tratatul Atlanticului de Nord semnat la Washington la 4 aprilie 1949. Actualmente cuprinde 29 de state din Europa și America de Nord.

 • Armata-o școală altfel!

  În perioada, 26-30 martie, între orele 9.00 și 13.00, în Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă “Mihai Viteazul ”, Pitești au fost prezenți elevi de la 15 unități de învățământ din județul Argeș, în cadrul proiectului „Armata - O Școală Altfel”, desfășurat de Ministerul Apărării Naţionale, în cooperare cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

 • Ziua Automobiliștilor Militari

  A devenit o tradiție ca, în fiecare an, de ziua Mărțișorului, Armata Română să-i sărbătorească pe automobiliștii militari. Ziua de 1 martie nu a fost aleasă întâmplător pentru că, la aceeași dată, în anul 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 al Regelui Ferdinand I, s-a înființat Regimentul de Tracțiune Automobilă, unitate care fusese înzestrată deja din 1908 cu 13 autoturisme Mercedes-Simplex pentru corpurile de armată și diviziile de infanterie.

 • Ceremonia Depunerii Jurământului Militar cu soldații profesioniști, seria noiembrie 2017.

  JURĂMÂNTUL MILITAR - LEGĂMÂNTUL SACRU FAŢĂ DE ŢARĂ
  “Eu.... jur credinţă patriei mele, România.
  Jur să-mi apăr ţara, chiar cu preţul vieţii.
  Jur să respect constituţia, legile ţării şi regulamentele militare.
  Aşa să-mi ajute Dumnezeu.”
  Depunerea Jurământului Militar este un moment unic, emoţionant pentru fiecare dintre noi, militarii. Sentimentele de mândrie, dar şi de asumare a unei mari responsabilităţi trăite în acele momente ne călăuzesc paşii în carieră şi ne revin în memorie atunci când ne este mai greu.

Arma - Auto

           Istoria armei "Auto", este strâns legată de istoria automobilului intrat în dotarea armatei. Aceasta idee de folosire a automobilului în armata datează de la apariţia acestui nou mijloc de transport. În anul 1906 armata română a primit în înzestrare diferite tipuri de automobile: Mercedes, Otto, Fiat, Ford.        Problema înzestrării cu mijloace de transport, a captat tot mai mult atenţia specialiştilor militari. Pentru ca armata sa poată fi motorizată într-un timp relativ scurt a fost necesar să se ia măsuri urgente pentru pregătirea personalului care să se ocupe de  conducerea şi exploatarea autovehiculelor.  

          La 15 ianuarie 1909 a fost înfiinţat "Garajul Central al Armatei" din Bucureşti, căruia îi revenea sarcina de a repara autovehiculele din înzestrarea marilor unităţi existente la acea dată. În acelaşi timp a luat fiinţă " Şcoala pentru Specializarea Auto" cu durata de şase luni, la care marile unităţi erau obligate să trimită în prima serie câte un ofiţer, un subofiţer şi patru soldaţi " pentru a fi instruiţi în vederea folosirii lor la conducerea şi îngrijirea automobilelor din dotare". 

         S-a acordat totodată atenţie elaborării unor regulamente şi instrucţiuni de cunoaştere, exploatare şi întreţinere a autovehiculelor.

           La 1martie 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I s-a înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formaţiunilor de automobile din armata română.  Data de 1 martie 1917 este considerată momentul apariţiei unei noi arme - Arma Auto, iar după 1990, prin ordinul Ministrului Apărării aceasta se sărbătoreşte în fiecare an, ca fiind ziua "Automobiliştilor Militari".  Potrivit Deciziei Ministeriale Nr. 520 din 27 martie 1917, referitoare la crearea unui regiment de tracţiune automobilă, se menţiona, la articolul 1 că aceasta va cuprinde la partea activa 3 batalioane de automobile, autocamioane, camionete şi alte asemenea, precum şi companii de motomitraliere, grupuri de autotunuri şi automitraliere. La partea sedentară se specifică înfiinţarea unui batalion depozit şi şcoala de şoferi.

            În perioada interbelică, gradul de motorizare şi mecanizare a armatei a cunoscut o evoluţie ascendentă., prin înfiinţarea succesivă a unor subunităţi şi unităţi de transport şi extinderea utilizării automobilelor la toate armele.  Prin transformarea Diviziei 1 Rapide, la 01 ianuarie 1941 se constituie în garnizoana Târgovişte Divizia Motomecanizată, iar în anii 1941 - 1942 se înfiinţează 3 batalioane de tracţiune auto la Câmpina, Buzău, Curtea de Argeş şi 4 batalioane de instrucţie şi reparaţii auto la Craiova, Buzău, Roman şi Bucureşti. La terminarea celui de-al doilea război mondial armata română avea în dotare autocamioane marca Ford, Opel-Blintz, Ford-Marmon, M.A.N. şi autoturisme Tatra V-8, Horch.Stoewer. 

       La sfârşitul anului 1950, odată cu înfiinţarea Direcţiei de exploatare, reparaţii şi înzestrare cu autovehicule din Comandamentul Trupelor Blindate de Tancuri şi Mecanizate, se conturează o concepţie unitară pe linia înzestrării, exploatării şi reparării autovehiculelor militare, materializată în regulamente şi dispoziţiuni unice aplicate în toate categoriile de forţe armate, la toate eşaloanele. 

          În acelaşi timp, a început procesul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor militare pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, reuşind ca armata să-şi întreţină şi să repare cu forţe proprii majoritatea tehnicii auto. Pentru aceasta, s-au înfiinţat la diverse nivele ale armatei ateliere, secţii şi baze pentru reparat tehnica militară.59.

           În anul 1955 industria noastră a pus la dispoziţie armatei primele autocamioane SR-101 având caracteristicile similare autocamioanelor ZIS-150, iar în anul 1956 primele autoturisme IMS-59. 

           La 1 septembrie 1956 s-a înfiinţat Direcţia de Tehnică Tancuri şi Auto prin comasarea Direcţiei Autotractoare cu Direcţia de Exploatare Reparaţii şi Înzestrare. Tot în acest an ia fiinţă Şcoala Militară de Ofiţeri de Tancuri şi Auto la Piteşti. 

         La 1 septembrie 1960 s-a înfiinţat Comandamentul Trupelor de Tancuri şi Auto, în cadrul căruia a intrat şi Direcţia Tehnică de Tancuri şi Auto. La Piteşti s-a înfiinţat Şcoala Militară de Subofiţeri de Tancuri şi Auto, potrivit ordinului M.St.M. nr. C.L. 1740 din 1960. 

           Începând cu anul 1965 intră în înzestrarea armatei autocamionul SR-114M derivat din autocamionul mijlociu civil SR-113. Anii 1971-1972 reprezintă o nouă etapă în fabricarea autocamioanelor româneşti: trecerea la fabricaţia de serie a produselor cu motoare Diesel de 135 C.P. după documentaţie germană M.A.N. - familia autocamioanelor ROMAN şi DAC. Tot din anul 1971 intră în dotarea unităţilor şi transportoarele amfibii blindate TAB-71, fabricate la Întreprinderea Automecanică Moreni. Ulterior, sunt realizate transportoarele TAB-77 şi TAB-C 79 precum şi alte derivate pe şasiul acestora. Proiectat de Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Automobile şi Tractoare Braşov în colaborare cu specialiştii militari, modernizat în anul 1985 pe baza observaţiilor rezultate din exploatarea la trupe, autocamionul DAC-665 cu 3 punţi motoare şi 5 tone capacitate de transport în caroserie, constituie tipul de bază la această clasă de autovehicule, fiind utilizat pentru tractarea materialelor de artilerie cu masa până la 5 tone şi ca şasiu pentru amenajarea autospecialelor de armă. 

         Din 1990 până în 1993, arma auto a fost armă de sine stătătoare în cadrul Direcţiei Tehnice de Tancuri şi Auto în Comandamentul Infanteriei şi Tancurilor. La 1 decembrie 1993, odată cu înfiinţarea Statului Major al Trupelor de Uscat, arma rămâne de sine stătătoare în Direcţia Tehnică şi ca specialitate în domeniul asigurării tehnico-materiale în cadrul Direcţiei Asigurare Tehnico-Materială, în structura mai sus menţionată, iar din 30.03.2000 în Statul Major al Forţelor Terestre. 

            Odată cu aderarea la N.A.T.O. s-a impus dotarea cu tipuri de tehnică auto performantă compatibilă cu cea existentă în statele partenere. Angajamentele asumate în cadrul alianţei au determinat iniţierea şi derularea unor programe majore de înzestrare cu tehnică militară şi anume: autoturisme de teren blindate şi neblindate HUMVEE, VAMTAC S3, transportorul blindat pentru trupe PIRANHA III C. 

         Cadrele militare de specialitate auto au participat la operaţiile de menţinere a păcii, sub egida O.N.U. sau în cadrul Alianţei Nord Atlantice, din Golf, Somalia, Angola, Congo, Bosnia-Herţegovina, Irak şi Afganistan, fiind apreciate pentru modul în care şi-au îndeplinit misiunile încredinţate. 

        Acum, când progresul tehnologic şi tehnica militară tot mai sofisticată şi mai complexă îşi pun amprenta asupra concepţiei ducerii operaţiilor militare, existenţa automobiliştilor militari, conferă un plus de siguranţă că obiectivele asumate vor fi integral îndeplinite.

            S-a dovedit că, pe parcursul existenţei sale, arma auto a fost şi este deosebit de importantă, o armă fără de care nu pot fi concepute operaţiile militare ale unei armate moderne.